MUSTAK.EU

Петя Николова

Всеки за някого само познат мъж за друг е съпруг, баща, добър приятел и т.н., който играе определяща роля в живота му. И ако те сами не поемат инициатива и отговорност за здравето си, то аз подкрепям моември, за да подпомогна както своите брат, баща и приятел, така и тези на моите познати и непознати.

ПАРТНЬОРИ ЗА 2013г.