MUSTAK.EU

Янчо Гьоков

http---mustak.eu-portraits-uploads-2014-11-07-c4458c61f3d0025f4132ba004c440ce1
Поткрепям моември, защото е интересен и забавен начин да се насочи вниманието на обществото към един сериозен проблем.

ПАРТНЬОРИ ЗА 2014г.