MUSTAK.EU

Условия на играта МОЕМВРИ 2013

(в сила от 1.11.2013 г.)

 

I. Период и условия за участие

1. В играта могат да участват посетители на сайта www.mustak.eu, които изпратят снимка с мустак или са закупили стоки от посочените в сайта търговски обекти в периода 1-30.11.2013 г.

2. В играта участват единствено посетителите, които попълнят всички посочени в сайта параметри.

II. Описание на наградите

1. В томболата ще бъдат раздадени следните награди:

а) 20 /двадесет/ безплатни профилактични прегледи на простата в Хил клиник, София;

б) 10 /десет/ броя чаши тип „мъг”

в) 10 /десет/ бижута във формата на мустаци от bgmamma

г) 10 /десет/ топ заглавия на издателство Ciela

д) 10 /десет/ настолни календара с най-красивите българки, които подкрепят каузата Моември

III. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

1. Всеки потребител, който отговаря на условията по т. 1 и 2 от Раздел I, автоматично става участник в томболата и се включва в тегленето на наградите по Раздел II.

2. Всеки потребител, участващ в играта, може да спечели само една награда.

3. Тегленето на наградите ще бъде извършено на 1 декември 2013 г.

4. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду участниците в играта, чрез използване на компютърен софтуер. Резултатите от тегленето на наградите се констатира от комисия.

5. Печелившите участници ще бъдат обявени на 1 декември 2013 г. на интернет страницата www.mustak.eu а печелишите ще бъдат уведомени чрез имейл адресите, посочени от тях при регистрацията им за участие в играта.

6. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез посочения от тях имейл адрес в рамките на 2 /два/ дни от датата на теглене на наградите.

7. В случай че даден участник е посочил невалиден имейл адрес или при липса на отговор от страна на потребител в рамките на 10 /десет/ работни дни от изпращане на уведомлението по т. 6 се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш. Друг печеливш се изтегля и в случай, че даден участник откаже да получи наградата си.

8. Начинът и времето на получаване на наградата в гр. София се уточняват допълнително между www.mustak.eu и печелившия участник.

9. Получаването на наградата се удостоверява с протокол, подписан от печелившия участник, в който последният се индивидуализира посредством личните си данни. В случай че лицето откаже да подпише протокола се счита, че се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш. Печелившите, които играят с касов бон следва да предоставят касовия бон за сверяване. В случай, че номерът на касовия бон не отговаря на посочения на сайта се счита, че това не е печелившото лице.

10. Организаторът не отговаря в случай, че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник да се яви и да получи наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на организатора

11. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

ПАРТНЬОРИ